Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden waarop Nederlands recht van toepassing is. Door de snelheid en frequentie waarmee wet- en regelgeving vandaag de dag veranderen en de risico's die verbonden zijn aan elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken en of andere onvolkomenheden optreden in de op onze website verstrekte informatie. De op onze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander advies. Derhalve dienen op grond van de via onze website verkregen informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op onze website verstrekte informatie, kan Accountantskantoor Prinssen, Romme en Zwanenberg BV niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Accountantskantoor Prinssen, Romme en Zwanenberg BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op onze site verstrekte informatie. De websites van derden waarnaar op onze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Accountantskantoor Prinssen, Romme en Zwanenberg BV gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Accountantskantoor Prinssen, Romme en Zwanenberg BV. Accountantskantoor Prinssen, Romme en Zwanenberg BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Accountantskantoor Prinssen, Romme en Zwanenberg BV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Pragmatische Accountants